Obowiązkowe wyposażenie roweru

2018-07-26 Karol Mocniak

7 września 2012 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ogłoszona została nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. Jest ona uwieńczeniem wieloletnich działań stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów, które zidentyfikowało problemy wynikające z dotychczasowych przepisów, sformułowało postulaty pod adresem ministra właściwego do spraw transportu, brało udział w pracach ministerstwa a następnie konsultowało ogłoszony publicznie projekt.

1 stycznia 2013 weszły w życie kolejne przepisy zmieniające dopuszczalną wysokość montowania światła i regulujące warunki techniczne przyczepek.

Poniżej znajdują się elementy wyposażenia rowerów, wózków i przyczepek rowerowych, które zostały wymienione i opisane w nowym rozporządzeniu.

Oświetlenie roweru

Oświetlenie przyczepki rowerowej

Wymagania wobec oświetlenia

Rower nie posiada świateł mijania, a jedynie pozycyjne, więc obowiązek korzystania ze świateł całą dobę nie obowiązuje rowerzystów. Światła trzeba zapalić w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch), od zmierzchu do świtu oraz w tunelu.

Rozporządzenie dodatkowo wymienia dodatkowe odblaski jakie można montować w rowerze, jednakże nie zabrania jednocześnie odblasków niewymienionych. Także tak jak wcześniej rower może być okraszony odblaskami wg uznania rowerzysty (poza obowiązkowym czerwonym odblaskiem z tyłu).

Inne obowiązkowe wyposażenie roweru i wózka rowerowego

W celu uzyskania zgodności z Konwencją Wiedeńską obowiązkowym sygnałem ostrzegawczym stał się dzwonek. Oczywiście dodatkowo można stosować trąbki czy inne wynalazki, lecz tylko w obecności ww. dzwonka.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przyczepek rowerowych