Rowerowa Rewolucja – 5-letni plan rowerowy

2018-10-16 Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Białostocka Rewolucja Rowerowa – oto 3 cele i 7 najważniejszych zadań, którymi samorząd musi zająć się w ciągu najbliższych 5 lat. Postulaty „Rewolucji” przygotowaliśmy na podstawie naszych raportów oraz Waszych opinii pisanych w komentarzach i w Białostockiej Ankiecie Rowerowej.

Chcemy wspólnie pracować nad wdrożeniem wszystkich 10 punktów w życie. Poprzeć Białostocką Rewolucję Rowerową mogą wszyscy, liczymy zwłaszcza na kandydatów na Prezydenta Białegostoku i do Rady Miasta.

Kandydaci deklarujący poparcie dla postulatów Białostockiej Rewolucji Rowerowej

Kandydaci mogą poprzeć rewolucję zarówno na stronie Rowerowego Białegostoku na Facebooku jak i pisząc na adres rowerowybialystok@gmail.com.

O postulatach

Cele „Białostockiej Rewolucji Rowerowej” opierają się przede wszystkim na użyteczności infrastruktury dla rowerzystów, czyli na liczbie cyklistów faktycznie jeżdżących po drogach dla rowerów, ryzyku uczestnictwa w wypadku i dostępności całego miasta.

Co jeszcze zmieni realizacja „Białostockiej Rewolucji Rowerowej”? Przede wszystkim da narzędzia do prowadzenia skutecznej polityki rowerowej w mieście – koncepcję sieci tras, aby były budowane zgodnie tam gdzie są potrzebne, standardy rowerowe – aby jakość ścieżek gwarantowała wygodę i bezpieczeństwo, pomiary ruchu – pozwalające ocenić, czy inwestycje są efektywne.

Pięć kilometrów tras rowerowych, 6 razy bardziej dostępne Śródmieście

Kolejnym postulatem Rewolucji Rowerowej jest wyznaczenie pasów rowerowych na trzech trasach: wzdłuż ulicy Zwycięstwa, Mickiewicza oraz w ciągu Pałacowa - Słonimska - Mieszka I. To zaledwie pięć kilometrów dróg dla rowerów, czyli 1/25 istniejącej infrastruktury rowerowej, tymczasem zwiększą one kilkukrotnie skomunikowanie centrum Białegostoku z pozostałym obszarem miasta. Liczba osiedli, z których będzie można szybko i bez zsiadania z roweru dojechać na Rynek Kościuszki zwiększy się z 2 do 12.

Tabela: Dojazd do centrum Białegostoku z osiedli obecnie i po wdrożeniu pierwszego etapu Rewolucji

Lp. Punkt Dystans w linii prostej rowerem obecnie rowerem za rok Spełnia warunki
1. Jaroszówka 4,0 km 6,9 km 5,6 km tak *
2. Wygoda 3,8 km 6,0 km 4,6 km tak
3. Skorupy 3,3 km 4,6 km 4,1 km tak
4. Piasta 1,3 km --- 1,3 km tak
5. Mickiewicza 1,1 km 2,6 km 1,2 km tak
6. Dojlidy 3,0 km 4,6 km 3,6 km tak
7. Bema 1,9 km --- --- nie
8. Białostoczek 1,5 km --- --- nie
9. SłonecznyStok 3,9 km --- 4,7 km tak
10. ZieloneWzgórza 4,2 km --- 5,7 km tak
11. Dziesięciny 3,0 km --- 11,3 km nie
12. Zawady 4,2 km 11,5 km 11,5 km nie
13. Bacieczki 5,1 km --- 6,1 km tak
14. Wysoki Stoczek 3,3 km --- 4,2 km tak
15. Antoniuk 1,8 km --- --- nie
16. NoweMiasto 3,4 km --- --- nie
17. Kawaleryjskie 2,6 km 3,5 km 3,5 km nie
18. Młodych 2,1 km --- 2,4 km tak
19. Starosielce 5,1 km --- --- nie
20. Sienkiewicza 1,1 km 1,5 km 1,5 km tak *

Rysunek: Dostępność śródmieścia Białegostoku – obecna (zielony) i po wyznaczeniu 5 km kluczowych tras w centrum (niebieski)

Zobacz również